موافقت محیط زیست با صدور مجوز برای نابودی تنها جزیره دریای خزر!

بنده هم برای سازمان محیط زیست و هم برای کسانی که در حال حاضر مدعی هستند که با بررسی کردن، چنین مجوزهایی را صادر کرده اند، تاسف می خورم. تا آن جا که من اطلاع دارم کلیه کارشناسانی که در دفتر زیستگاه ها حضور دارند نیز با اجرای طرح گردشگری در "آشوراده" مخالف هستند و در صحبت های خصوصی که باهم داریم اعلام می کنند که زور از بالاست و ما نمی توانیم کاری کنیم.