چهارشنبه 21/شهریور/1397
اقتصادی

تعاونی مرز نشینان قشم به عنوان تعاونی برتر ملی شناخته شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان گفت: از استان هرمزگان پنج تعاونی برای انتخاب تعاونی نمونه ملی به وزارتخانه معرفی شد که در نهایت 2 تعاونی «مرز نشینان قشم» و «گَچ پَری سر» جزء تعاونی های برتر کشور شناخته شدند و از آنان تقدیر به عمل آمد.

محمد علی سلیمی روز شنبه افزود: همچنین 17 تعاونی برتر استان هرمزگان معرفی شدند که از این تعداد، پنج تعاونی در شهرستان قشم فعال هستند. وی با اشاره به اینکه بیشتر تعاونی های استان در شهرستان قشم واقع شدند، تصریح کرد: مردم این شهرستان به تعاون اعتقاد دارند و از این رو بیشتر فعالیت های اقتصادی جزیره در قالب تعاونی انجام می شود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان تصریح کرد: در شهرستان قشم 500 تعاونی به ثبت رسیده است و تمام فعالیت های دریانوردی، حمل و نقل بار و مسافر و صیادی توسط تعاونی ها انجام می شود. وی افزود: قشم یکی از پنج شهرستان سراسر کشور است که به عنوان تعاون شهر شناخته می شود و تفاهم نامه ای بین سازمان منطقه آزاد، استانداری و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای برند شدن قشم در این حوزه در حال تدوین است. در استان هرمزگان سه هزار تعاونی فعال وجود دارد که یک میلیون نفر عضو آنان هستند. حدود 500 تعاونی در شهرستان قشم فعالیت می کنند که 260 تعاونی فعال و 240 تعاونی نیمه فعال و تعطیل هستند.

منبع : خبرگزاری ایرنا

محمد علی سلیمی روز شنبه افزود: همچنین 17 تعاونی برتر استان هرمزگان معرفی شدند که از این تعداد، پنج تعاونی در شهرستان قشم فعال هستند. وی با اشاره به اینکه بیشتر تعاونی های استان در شهرستان قشم واقع شدند، تصریح کرد: مردم این شهرستان به تعاون اعتقاد دارند و از این رو بیشتر فعالیت های اقتصادی جزیره در قالب تعاونی انجام می شود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان تصریح کرد: در شهرستان قشم 500 تعاونی به ثبت رسیده است و تمام فعالیت های دریانوردی، حمل و نقل بار و مسافر و صیادی توسط تعاونی ها انجام می شود. وی افزود: قشم یکی از پنج شهرستان سراسر کشور است که به عنوان تعاون شهر شناخته می شود و تفاهم نامه ای بین سازمان منطقه آزاد، استانداری و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای برند شدن قشم در این حوزه در حال تدوین است. در استان هرمزگان سه هزار تعاونی فعال وجود دارد که یک میلیون نفر عضو آنان هستند. حدود 500 تعاونی در شهرستان قشم فعالیت می کنند که 260 تعاونی فعال و 240 تعاونی نیمه فعال و تعطیل هستند.

منبع خبر : سایت خبری شعار سال

http://shoaresal.ir/fa/news/155452/تعاونی-مرز-نشینان-قشم-به-عنوان-تعاونی-برتر-ملی-شناخته-شد
محمد علی سلیمی روز شنبه افزود: همچنین 17 تعاونی برتر استان هرمزگان معرفی شدند که از این تعداد، پنج تعاونی در شهرستان قشم فعال هستند. وی با اشاره به اینکه بیشتر تعاونی های استان در شهرستان قشم واقع شدند، تصریح کرد: مردم این شهرستان به تعاون اعتقاد دارند و از این رو بیشتر فعالیت های اقتصادی جزیره در قالب تعاونی انجام می شود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان تصریح کرد: در شهرستان قشم 500 تعاونی به ثبت رسیده است و تمام فعالیت های دریانوردی، حمل و نقل بار و مسافر و صیادی توسط تعاونی ها انجام می شود. وی افزود: قشم یکی از پنج شهرستان سراسر کشور است که به عنوان تعاون شهر شناخته می شود و تفاهم نامه ای بین سازمان منطقه آزاد، استانداری و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای برند شدن قشم در این حوزه در حال تدوین است. در استان هرمزگان سه هزار تعاونی فعال وجود دارد که یک میلیون نفر عضو آنان هستند. حدود 500 تعاونی در شهرستان قشم فعالیت می کنند که 260 تعاونی فعال و 240 تعاونی نیمه فعال و تعطیل هستند.

منبع خبر : سایت خبری شعار سال

http://shoaresal.ir/fa/news/155452/تعاونی-مرز-نشینان-قشم-به-عنوان-تعاونی-برتر-ملی-شناخته-شد
دیدگاه ها