دوشنبه 23/مهر/1397
اجتماعی

شیلات هرمزگان برای 88 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است

مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: این اداره کل با اجرای طرح های شیلاتی از جمله پرورش میگو و ماهی در قفس ، توانسته برای 88 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کند.

محسن یکتاپور اظهار داشت: از این شمار اشتغال ایجاد شده، برای 35 هزار نفر به صورت مستقیم و برای 53 هزار نفر به صورت غیرمستقیم شغل ایجاد شده است.
وی افزود: با توجه به جذب سرمایه گذاری صورت گرفته در زمینه احداث سایت های پرورش میگو و واحدهای پرورش ماهی در دریا و همچنین فعالیت های حوزه صیادی این رقم در حال افزایش است.
یکتاپور با بیان اینکه صنعت شیلات در هرمزگان روند رو به رشدی دارد، افزود: گامهای خوبی برای توسعه اشتغال در سایه این صنعت برداشته شده به طوری که با بهره برداری از مجموعه های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه، برای 10 هزار نفر از ساحل نشینان هرمزگانی شغل پایدار ایجاد می شود.
برنامه ششم توسعه برای سال های 95 تا 99 تدوین شده است.
‎شیلات هرمزگان با 22 بندر صیادی و صید سالانه افزون بر 270 هزار تن انواع آبزی، 30 درصد بنادر صیادی و 36 درصد صید انواع آبزیان کشور را به خود اختصاص داده که این آمار نشان از جایگاه و اهمیت فعالیت های شیلاتی این استان در کشور دارد.

دیدگاه ها