دوشنبه 23/مهر/1397
اجتماعی

زمین لرزه در کوشکنار پارسیان

زمین لرزه ای به بزرگی3.4ریشتر بامداد امروز کوشکناراز توابع شهرستان پارسیان را لرزاند

مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد زمین لرزهزمین لرزه در کوشکنار پارسیان ای به بزرگی3.4در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر ساعت 03:57دقیقه بامداد امروز بخش کوشکنار از توابع شهرستان پارسیان را لرزاند.این زمین لرزه در عمق9کیلومتری زمین رخ داد.

همچنین زمین لرزه خیفیف دیگری به بزرگی2.9 ریشتر ساعت04:58دقیقه بامداد امروز دهستان مقام(بندر مقام)از توابع بندر لنگه رالرزاند.

دیدگاه ها